METODIKA PRO KARIÉROVÉ PORADCE

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V TEORII A PRAXI

Kariérové poradenství v teorii a praxi – to je název naší metodiky, kterou si brzy budete moci zakoupit. Publikace je vhodná pro začínající i zkušené kariérové poradce a je podrobným průvodcem kariérového poradenství a práce se žáky v této oblasti.

Najdete v ní ucelený soubor všech informací, teoretických východisek, postupů a rad, které by měl kariérový poradce znát.

Přehled základních témat a ukázky jsou již nyní zveřejněny na našich webových stránkách https://olomoucky.visc.cz/nabidka-reseni/pedagog/.

Věříme, že naše metodika se stane užitečným rádcem a průvodcem každého kariérového poradce.

V metodice najdete například kapitolu Co by měl vědět kariérový poradce než začne pracovat, vzorové hodiny, pomůcky, postupy, jak pracovat s aplikací a další. Součástí je také katalog spolupracujících firem a přehled 260 popsaných povolání.

"Metodika je komplexním a velmi citlivě propracovaným nástrojem pro práci kariérových poradců. Nabízí nástroje pro všechny fáze kariérního plánování včetně výkladu jednotlivých metod teorií a přístupů v kariérovém poradenství. Tato metodika je nenásilným propojením nejenom těchto oblastí, ale je také uceleným nástrojem propojení praxe a škol. Bez této interakce by totiž kvalitní poradenství nemohlo existovat. Domnívám se, že takto vytvořená metodika je u nás zcela ojedinělá."
Iva V. kariérová poradkyně na SPŠ Otrokovice