řešení pro Základní školu

ŽÁKŮM ZÁKLADNÍCH ŠKOL pomáháme s volbou povolání, aby co nejvíce odpovídalo jejich přáním, zájmům, schopnostem a dovednostem. K tomu využíváme širokou škálu propracovaných zajímavých metod. Aby se žáci mohli lépe rozhodnout pro určité povolání, posoudit, jestli by se jim líbilo, pořádáme pro ně exkurze do firem, besedy se zajímavými lidmi apod. Na některých základních školách vedou naši lektoři, studenti středních škol, kroužky techniky a programování.

řešení pro Střední školu

STUDENTŮM STŘEDNÍCH ŠKOL dáváme příležitost se v maximální míře podívat do praxe, k budoucím zaměstnavatelům. Pomáháme jim zkusit si pracovat v reálném firemním prostředí, vybrat si vhodné zaměření v rámci zvoleného oboru, specializovat se a rozvíjet své odborné i sociální kompetence přímo u potenciálního zaměstnavatele.

Pro studenty máme připravené užitečné metody pro poznání sebe sama i pro plánování kariéry.

Díky našemu řešení si žáci středních škol lépe dokážou uvědomit, jaké požadavky musí pro jednotlivá povolání splnit a co všechno vybrané zaměření obnáší.

Jsme schopni pomoci studentům i v případě změny oboru studia.

řešení pro Firmy

FIRMÁM, INSTITUCÍM a dalším potenciálním zaměstnavatelům nabízíme možnost prezentovat se široké veřejnosti, dát vědět, proč Vaše instituce v regionu působí, jaké má vize, cíle poslání.

Budoucí zaměstnavatelé mají příležitost prostřednictvím naší aplikace oslovit studenty středních škol za účelem praxe, stáží a dlouhodobé spolupráce. Pořádáme pracovní setkání spolupracujících firem a škol. Usilujeme o fungující provázanost trhu práce, regionálních zaměstnavatelů se vzdělávacím systémem.

řešení pro Rodiče

RODIČŮM v rámci individuálního poradenství pomáháme s volbou povolánípro jejich dítě. Pracujeme s kvalitními metodami pro sebepoznání, zjištění zájmů, profesní orientace apod. Pomáháme rodičům vyznat se v široké nabídce povolání,

studijních a učebních oborů, informujeme je o uplatnitelnosti na trhu práce a u regionálních zaměstnavatelů tak, aby dokázali vybrat vhodné povolání pro své dítě.

Jako doplňkovou službu nabízíme psychodiagnostické metody, zejména pro posouzení inteligence.

řešení pro Pedagogy

PEDAGOGŮM nabízíme ucelenou koncepci pro zavedení kvalitního kariérového poradenství do škol, metodiku, ve které najdete důležité a potřebné informace, příklady z praxe, vzorové hodiny apod.

Pořádáme exkurze do firem, besedy, kulaté stoly, stáže apod.

Také organizujeme kurzy a semináře DVPP v oblasti kariérního vzdělávání a poradenství.