O nás

Probouzíme v mladých lidech chuť na sobě pracovat a profesionálně jim pomáháme proniknout do prostředí nejlepších firem našeho regionu.

Proč jsme vznikli?

Chceme mladým lidem ukázat, že i v Jihomoravském kraji lze najít perspektivní práci v renomovaných a atraktivních společnostech. Dokážeme propojit školní svět se světem pracovního prostředí.

Ukázali jsme mnoha studentům, že za dobrou prací nemusí vyrážet do světa.

V čele společnosti stojí Ing. Karel Mareček, majitel BD SENSORS, Ing. Petr Gabriel, majitel Ray Service a Mgr. Sylva Štěpitová, profesionální kariérová poradkyně a psycholog.

Jako metodik a odborný konzultant ve společnosti působí Mgr. Iva Vlčková, jež se také podílí na tvorbě metodiky pro pedagogy.

V průběhu roku 2017 se k našemu týmu připojila Mgr. Lucie Sekaninová, která spolupracuje na metodice pro pedagogy, vzdělávacích programech a administruje webovou aplikaci.

Naše řady během roku 2019 rozšířila Mgr. Monika Vávrová, je významným odborným poradcem, osobním konzultantem a soustředí se na aktivity společnosti
v Jihomoravském kraji.

Dalšími členy našeho týmu jsou ředitel ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova Mgr. Karel Zerzáň a vysokoškolská studentka Monika Zachová.

Odborní konzultanti

Spolupracujeme s řadou odborných konzultantů a poradců, mezi nimiž jsou majitelé a jednatelé firem, zkušení ředitelé a učitelé základních i středních škol, personalisté a odborníci z praxe.

Jejich rolí v naší společnosti je především být v kontaktu při řešení profesního vzdělávání, zapojovat se při inovaci ŠVP, účastnit se konferencí a dalších realizovaných aktivit jako jsou exkurze, odborné přednášky a besedy apod.

Firemní sféra

Ing. Karel Mareček, majitel BD SENSORS s.r.o. Buchlovice, spolumajitel VISC s.r.o.

Ing. Petr Gabriel, majitel RayService a.s. Staré Město, spolumajitel VISC s.r.o.

Ing. Jarmil Cileček, majitel Alucast s.r.o. Tupesy

Pavel Slovenčík, jednatel Frontio NET s.r.o. Zlín

Ing. Michala Vaňková, průmyslová inženýrka v BD SENSORS s.r.o. Buchlovice

Ing. Jitka Markusová, ekonomická a personální ředitelka v BD SENSORS s.r.o. Buchlovice

Ing. Boris Papp, provozní ředitel v BD SENSORS s.r.o. Buchlovice

Ondřej Maršík, výrobní ředitel v BD SENSORS s.r.o. Buchlovice

Ing.Miroslav Struhelka, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje v RayService a.s. Staré Město

Mgr. Martina Bartošíková, personalistka v RayService a.s. Staré Město

Ing. Marek Krejčíř, výrobní ředitel v Alucast s.r.o. Tupesy

Ing. Klára Moravčíková, PR koordinátorka a personalistka v Thermacut k. s. Uherské Hradiště

Mgr. Michala Kyliánová, personální manažerka v Thermacut k. s. Uherské Hradiště

Eva Doležalová, personalistka v Alucast s.r.o. Tupesy

Základní školy

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ Františka Horenského Boršice

Střední školy

Ing. Jiří Durďák, ředitel OA, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky UH

RNDr. Miroslav Kučera, SŠPHZ UH, manažer rozvoje školy

Mgr. Bedřich Chromek, ředitel SOŠ a Gymnázia SM

Ing. Miroslava Kořínková, zástupkyně ředitele SOŠ a Gymnázia Staré Město

Ing. Adam Skovajsa, OA, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky UH, učitel odborných předmětů, práce s talenty

MAS a zřizovatelé ZŠ

Jana Bujáková, vedoucí manažerka MAS Horňácko a Ostrožsko z. s.

Pomáháme studentům

Kariérové poradenství

Každý, kdo má aspoň kousek kariéry za sebou, ví, jak je důležité vidět, zažít, zkusit si. Proto studentům v rámci kariérového poradenství nabízíme nejen zamyšlení nad profesními zájmy, schopnostmi a předpoklady pro studium, vč. psychologického posouzení a testování, ale nabízíme také informace o trhu práce, pracovních pozicích, firmách v regionu, jejich výrobních programech.

Asi jako první dáváme studentům příležitost zkusit si přímo v procesu, objevit to výjimečné, zdravé a silné v nich, aby pak měli větší šanci najít si vhodné povolání, zaměstnání, ale i pozici ve firemní struktuře.

Podporujeme

FIRMY, dát jim příležitost najít a zapracovat si správné zaměstnance z řad studentů

STUDENTY, dát jim příležitost ve firemním prostředí odborně růst a získat sociální kompetence jako je kreativita, proaktivita, angažovanost, kritické myšlení, samostatnost, odpovědnost za svá rozhodnutí, schopnost pracovat v týmu, plnit úkoly, respektovat autoritu apod.

ŠKOLY, aby měly angažované studenty

RODIČE, aby dokázali dobře provést své děti volbou povolání

Organizujeme Kroužky

Naše partnerské společnosti nás intenzivně podporují v pořádání kroužků pro žáky základních škol. V tomto školním roce vedeme kroužky programování na 4 základních školách, na ZŠ Velehrad, ZŠ Staré Město, ZŠ Za Alejí a ZŠ Buchlovice.

Žáky lektorují studenti technických oborů ze Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště a také studenti oboru Informační technologie z  Obchodní akademie v Uherském Hradišti.

Protože máme velmi pozitivní ohlasy, chceme tuto činnost rozšířit i na další základní školy, hledáme další firmy, které by byly ochotny kroužky na dalších ZŠ podporovat.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na
Mgr. Sylvu Štěpitovou
+420 775 618 422
sylva.stepitova@visc.cz

Spolupracujeme se středními školami v regionu Uherské Hradiště – se Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště, Obchodní akademií a VOŠ Uherské Hradiště, se Střední odbornou školou a Gymnáziem Staré Město, rozjíždí se i spolupráce s Gymnáziem Uherské Hradiště a Střední školou MESIT o.p.s. Uherské Hradiště.

Našim společným cílem je zapojit studenty co nejvíce do praxe, aby se vzdělávali na míru konkrétní firmě. Studenti už dnes mohou dělat na firemních zakázkách, pracovat na částečný úvazek ve firmě, využívat možnosti učit se a současně mít přivýdělek, pokud dělají produktivní práci.

Firemní praxe jim pomůže uspořádat si priority ve vzdělávání, naučí je hospodařit s časem, plnit úkoly, otužit se proti stresu, může jim dát zdravé profesní sebevědomí apod.

Nově jsme začali spolupracovat s Nadačním fondem VIAIVA, jehož posláním je přímá pomoc potřebným. V rámci nadace se rozvíjí nový projekt RegionUp!, který se soustředí na rozvoj a podporu místních firem a mladých lidí.