Základní škola Jeseník, p.o.

Nábřežní 28/413, 790 01 Jeseník

Základní škola ve městě Jeseník je největší školou v celém bývalém okrese, najdete ji také celkem ve třech budovách, které dříve byly samostatnými školami. Škola je nejen velká co do prostor a počtu žáků, ale také nadstandardně vybavená. Pro žáky, jejich výuku a mimoškolní aktivity je k dispozici víceúčelový sportovní areál i množství moderních pomůcek a učeben. Škola se intenzivně zapojuje do řady akcí, pořádá kroužky, soutěže, besedy, doučování a jiné aktivity pro své žáky.

Na prvním stupni se žáci mohou vyučovat ve třídách Montessori a na druhém stupni je nabízena rozšířená výuka tělesné výchovy ve třídách SPORT+.

Kontakt

Základní škola Jeseník, p.o.
Nábřežní 413
790 01 Jeseník

+420 584 401 200
skola@zsjesenik.cz

www.zsjesenik.cz
Facebook profil školy