Sylva Štěpitová

Sylva Štěpitová

Psycholog, kariérová poradkyně, poradce pro volbu povolání, metodik, lektorka

Má dlouholeté zkušenosti v oblasti kariérového poradenství a volby povolání, psychologie. Pracovala v projektech jako lektor a metodik.

Pracovala i zahraničních projektech, např. tříletý projekt o distančním poradenství, zúčastnila se stáže ve Finsku, kurzu Perspective on CareerCounselling and Career Development – theory, methods, který pořádala v ČR Stokholmská univerzita.

Vedle kariérového poradenství se věnuje také kvalitě života. Zpracovala metodiku na téma Morální zrání a kvalita života.

Pracovala v projektu zaměřeného na studentské minipodniky na středních školách, vytvořila metodiku.

Od 1. 7. 2016 pracuje jako jednatelka ve společnosti VISC s.r.o., zaměřuje se na spolupráci studentů, škol a firemního prostředí.

O co jde v kariéře?

Důležitým úkolem výchovy a vzdělávání je připravit žáky na reálný život, neschovávat se před problémy, ale učit se je řešit.
Cílem VISCu je připravit mladé lidi na každodenní život, kariéra je jeho součástí, aby si jednou řekli, STÁLO ZA TO NA TOMTO SVĚTĚ BÝT.

CV

Studium

 • 2010
  Stockholmská univerzita, Pedagogický institut – jednosemestrální distanční kurz s názvem Perspective on CareerCounselling and Career Development – theory, methods
 • 1999 – 2005
  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta – jednooborová Psychologie
 • 1981 – 1986
  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta – učitelství

Kurzy a semináře

 • 2016
  školení pro lektory Bilance kompetencí – mezinárodní certifikát pro poradce a lektory
 • 2001
  Transakční analýza v rozsahu 62 hodin pořádaný Institutem pro integrativní psychoterapii psychologické poradenství v Olomouci
 • 2001
  pracovní stáž v rámci projektu EU Academia ve Finsku
 • 2000
  Kurz telefonické krizové intervence (100 hod.), následná práce na lince důvěry
 • 1999
  Sociálně psychologický výcvik v rozsahu 40 hodin pořádaný Institutem pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství v Olomouci
 • 1993 – 94
  výcvik rakouské agentury MENTOR – Sociální pedagogika a psychologie v rozsahu 400 hodin
 • 1993 – 2010
  výcviky (vč. mezinárodních) v oblasti kariérového poradenství v rozsahu cca 400 hodin

Zaměstnání

 • Od 1. 7. 2016
  VISC s.r.o. Buchlovice – jednatelka, kariérová poradkyně, psycholog, metodik, lektorka
 • 2016
  OSVČ- kariérové a psychologické poradenství
 • 2015
  Krajská hospodářská komora Zlínského kraje – projektová manažerka, tajemnice Sekce pro zaměstnanost, trh práce a vzdělávání
 • 2015
  ProfimaEffective s.r.o. – vedoucí pro oblast školství, OP VVV a OP Z a mezinárodní projekty, psychodiagnostika směrem k výběrovým řízením
 • 2001 – dosud
  OSVČ – kariérové poradenství a psychodiagnostika, poradenství i pro zaměstnavatele při VŘ
 • 2012 -2015
  SPŠ a OA Uherský Brod, projektová manažerka,lektorka a metodik v projektu Jak pracovat s kariérním portfóliem
 • 2012
  Střední škola letecká s.r.o. Kunovice – projektová manažerka v projektu Systém přípravy techniků letadel
 • 2011
  Okresní hospodářská komora Uherské Hradiště – zapojení do projektu „Řemeslo- návrat ke kořenům“ – kariérová poradkyně, metodička
 • 2010 – 2011
  Dat Internet, a.s. Uherské Hradiště – metodička vzdělávání, lektorování, personalistika
 • 1993 – 2010
  Úřad práce v Uherském Hradišti – kariérová poradkyně, psycholog, psychodiagnostika, individuální a skupinové poradenství, EURES poradenství – studium a práce v zahraničí
 • 2006 – 2008
  SOŠ Otrokovice – autorka teoretických materiálů a vedoucí odborných řešitelů projektu ESF „O co ve škole také jde“ – Etická výchova a morální zrání jedince, kvalita života nejen ve škole,
 • 2006
  školní psychologické poradenství (externě) – ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti
 • 2001- 2004
  účast jménem Správy služeb zaměstnanosti MPSV ČR v projektu Distance Counselling programu Leonardo da Vinci (úřední jazyk angličtina), jehož cílem bylo vytvořit metodiku pro distanční poradenství, vyškolit první poradce distančního poradenství, v rámci projektu účast v 10 mezinárodních pracovních setkáních, výcvik v angličtině distanční poradenství, pilotně   lektorování poradců distančního poradenství,
 • 1988 – 1993
  učitelka na ZŠ s rozšířenou výukou jazyků.